KEMIANTEKNIIKAN VERKKOMATERIAALI

Keuda Kerava / Kemian osasto (päivitetty 26.5.2010)

Prosessin ohjaus

Prosessin ohjauksen verkkomateriaali on tarkoitettu peruskäsitteiden opiskeluun. Materiaalin animaatiot ja kuvasarjat on tehty FLASH –ohjelmalla ja harjoitukset HOT POTATOES –ohjelmalla.

Materiaalin tekijät

Prosessin ohjaus / Leila Frondelius

Tekstinkäsittely / Mari Kuusela

I Johdanto säätöpiiriajatteluun

1. Säätöpiiriajattelu

2. Ihminen säätimenä

3. Ihmisen tilalle säädin

H1: Ihminen säätää

II PI -kaavion lukutaito

1. Miten PI -kaavio piirretään?

2. Piirrosmerkit ja todelliset laitteet

3. Uunin säätöpiirit

4. Kirjainten merkitys PI -kaaviossa

H2: Kirjainten merkitys

H3: Säätöpiiri PI -merkinnöin

H4: Säätöpiiri ja PI -kaaviot

III PI -kaavion piirtäminen

1. Piirrä itse säätöpiirit PI -merkinnöin

H5: Piirrä mittauspiirit PI -merkinnöin

H6: Onko kaavioiden piirtäminen hanskassa?

H7: Osaatko kirjainten merkityksen?

H8: Englanninkieliset termit

H9: Piirrä säiliösysteemin säätöpiirit

IV Säätöpiirin laitteistot

1. Mittauspiirin laitteistot

2. Säätimen toimintaperiaate

3. Säätimen käsi- ja automaatilla ajo (uusittu 26.5.2010)

4. Toimilaitteet (säätöventtiilit)

5. Vesiprosessi (uusittu 24.11.09)

H10: Säätöpiirin toiminta

H11: Rakenna itse säätöpiiri

H12: Sanaristikko (engl. termit)

H13: Säätöpiirin laitteistot

V Lämpötilan mittaus

1. Mekaaniset mittarit

2. Termoelementti eli termopari

3. Termoelementin osat (video 3Mt)

4. Vastusanturi

H14: Anturien toimintap. - monivalinta

H15: Anturien toimintap. - täydennys

VI Paineen mittaus

1. Paikalliset painemittarit

2. Paine ja paine-erolähetin

VII Pinnankorkeuden mittaus

1. Mekaaniset mittarit

2. Pinnankorkeuden mittaus painelähettimellä

3. Ultraääni

4. Radioaktiivinen

5. Kapasitiivinen (uusittu 24.11.09)

H16: Painelähetin ja pinnank. mittaus

H17: Ultraääni ja röntgen

VIII Virtauksen mittaus

1. Mittalaippa

2. Magneettinen

3. VORTEX

4. CORIOLIS

5. Yhteenveto mittauslaitteista

IX Säätötekniikka

1. Mitä on hyvä säätö?

2. Mitä PID -säätö tarkoittaa?

3. Esimerkki PI -säätimen virityksestä

H18: Miten virität PI -säätimen eri tilanteissa?

H19: Yhteenveto virityksestä

X Mittauskytkentöjä

1. Sarja- ja rinnankytkentä

2. Yleismittarin käyttö

3. Säätöpiirin toiminnan tarkastaminen

 

TEHTÄVIEN VASTAUKSIA

H5

H9

H11

Uudet videot:
1.
Damatrol –säätimen näyttö